www.irshadtv.az - Teleradio Verilişləri Sənədli və Bədii Filmlər Kompaniyası - MMC
 
   
 
BAŞ SƏHİFƏ
 
HAQQIMIZDA
 
İRŞAD TV
 
İRŞAD RADİO
 
SƏNƏDLİ filmlər
 
BƏDİİ filmlər
 
ƏLAQƏ
 
 
DÜNYA İCTİMAİYYƏTİNİN ERMƏNİLƏR HAQQINDA FİKİRLƏRİ

Ermənilər özləri haqqında qədim dövrdən pis fikirlər yaradıblar.
Məhz ermənilər hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Onları özgə evinə buraxmadıqda, yaxud hər hansı bir hiylələrinin üstünü açdıqda, ya da oğrularını məhkəməyə verdikdə təkcə özləri hay-küy qoparmırlar, həm də özgə xalqdan olan, səfeh, yaxud satqın adamları da hay-küy qoparmağa məcbur edirlər.Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçkonun "Qafqaz" əsərindən :

"Ermənilər gürcülərə məxsus olan xram və monastrlarda gürcülərin izini məhv edir, daş üzərindəki gürcü yazılarını qaşıyır, yaxud silir, daşın özünü tikintidən çıxarır və onları yeni erməni yazıları yazılmış daşlarla əvəz edirlər".


Gürcü yazıçı və mütəfəkkiri İ.Çavçavadze :

"Əlahəzrət, mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salıb deyəcəklər ki, bura bizim qədim dədə-baba torpağımızdır".


A.S.Qriboyedovun Rus imperatoruna məktubundan :

"Ermənistan bir dövlət kimi bəşəriyyət tarixində heç bir mühüm rol oynamamış, onun adı ermənilərin səpələndiyi coğrafi termin olub güclü dövlətlərin-assuriyalıların, midiyalıların, iranlıların, yunanların, monqolların, rusların öz mübahisələrini həll etdikləri yer olmuşdur. Mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca təəssüfləndiricidir.


Fransız səyyahı qraf De-Şolye :

"Ermənilər yerli əhalinin şirəsini sormağa başladılar. Bununla kifayətlənməyərək gəlmə ermənilər yerli müsəlman əhalisinin şan-şöhrətini korlamaq siyasəti yeridirdilər ki, gələcəkdə onları qovub torpaqlarına sahib ola bilsinlər. Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin 1 milyonu yerli deyildir. Və onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb. Bu kilsə bir müddət saxta pul düzəldənlərin yuvası olmuşdur. Bu monastr məndə dini mərkəzdən çox siyasi mərkəz təəssüratı yaratdı".


Fransız alimi de-Bannın Eçmiədzin kilsəsinə səfəri haqqında :
 

"Ermənlərin xalq qəhrəmanlığı barəsində bir şey eşidən olubmu? Onların azadlıq uğrundakı mübarizələrinin adları harada həkk edilib? Heç yerdə! Çünki ermənilərin "qəhrəmanları" həmişə öz xalqlarının xilaskarlarından daha çox cəlladı olublar".


Rus diplomatı general Mayevskinin "Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından :
 

"Kəndlərə aparan yollara müsəlman kəndlilərinin süngüyə keçirilmiş meyitləri, kəsilmiş bədən hissələri və dağılıb tökülmüş daxili orqanları səpələnmişdi… Əsasən qadınlar və uşaqlar! Hakimlər və sahibkarlar qətlləri təşkil etmiş, erməni ordusu onu yerinə yetirmişdir. Dərin quyular qazılmış və köməksiz insanlar heyvan kimi kəsilərək bir-birinin ardınca quyulara atılmışdır. Qətllər üçün məsuliyyət daşıyan ermənilər bir evə səksən nəfər müsəlman doldurur, sonra isə onların başlarını kəsirdi".


Polkovnik-leytenant Qryaznovun 1915-ci ildə Ərzincandakı qırğınlar haqqında raportundan :

"11-12-mart gecələrində erməni cəlladları Ərzincan ətrafındakı ərazilərdə müsəlmanları süngülər və baltalarla qətlə yetirdilər. Bu vəhşilər qurbanlarını əksərən öz məşum planlarına uyğun qazılmış xəndəklərə atırdılar. Mənim yavərim iki yüz (200) belə xəndək saymış və cinayətlərin üstünü açmışdı".


Rus ordusunun generalı L.Odişelidzenin 1915-ci il tarixli məlumatından :
 

"Ali məktəbdən tutmuş lap adicə ibtidai məktəblərə qədər bütün erməni məktəbləri Avropa paytaxtlarında ifrat dərəcəyə çatdırılmış erməni təbliğatçılarının qızğın fəaliyyət meydanına çevrilmişdi. Vətənpərvərlik mədhiyyə və mahnıları, kəskin satira və təmsillər müəllimlər mühitindən yeniyetmələrin odlu qəlbinə düşürdü, onlarda müsəlmanların mənfur hakimiyyətinə qarşı qəzəb, kin-kudrət hissini heç kimə məlum olmayan gələcəyin fantastik illüziyalarının bütöv bir silsiləsini alovlandırırdı. Beləliklə, ən qısa bir vaxt (3-4 il) ərzində onların yaratdığı illüziyanın müdafiəsi üçün qanlı fədakarlığa hazır olan qudurğan, inadkar gənclər yarandı…"


Rus diplomatı general Mayevskinin "Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından :

"Qarabağın tarixi kökləri antik dövrə gedib çıxır. Bu, Azərbaycanın tarixi əyalətlərindən biridir. Bu region Azərbaycanın vacib siyasi, mədəni və mənəvi mərkəzidir… Bədnam Qarabağ problemi ermənilər tərəfindən saxta ideyalar əsasında yaradılmışdır".


Samuel A.Uims. "Ermənistan terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri", Ermənilərin böyük fırıldaq seriyaları, I cild :
 

"Biz Xocalı faciəsinin şahidiyik. Biz Xocalı müdafiəçilərinin, yüzlərlə dinc sakinlərinin-qadınların, uşaqların, qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərini gözlərimizlə gördük… Ermənilər bizim vertolyotu da atəşə tutduqlarına görə çəkilişi başa çatdıra bilmədik. Amma elə yüksəklikdən gördüklərimiz də törədilən vəhşilikləri təsəvvürə gətirmək üçün kifayət edirdi. Bu, tükürpədici mənzərə idi. 5-6-yaşlı uşaqları, qundaqdakı körpələri, hamilə qadınları vəhşiliklə öldürən ermənilər cəlladlıqda heç kəslə müqayisəyə gəlməzlər".


Xocalı qırğınının şahidi, fransız jurnalisti Jan İv Yunet :
 

"Əsirlər var. Lakin artıq yaşamağa yararlı deyillər. Qışda onları səhərlər ayaqyalın qarın-buzun üzərinə çıxarırlar. Təpələrindən soyuq su tökür, başlarında şüşə sındırır, sonra təzədən kameraya salırlar. Əsl işgəncələr isə bundan sonra başlanır. Barmaqlarını qapının arasına qoyub qırır, çığırdıqca rezin dəyənəklə döyürlər. Çoxu əzablara tab gətirməyərək dəli olub ölür. Növbəti kəndi zəbt edəndə bir erməninin diri uşağı götürüb iki böldüyünü görmüşəm. Sonra bədənin bir hissəsi ilə anasının sifətinə, başına o qədər döydü ki, övladının al qanına bulaşmış qadın dəli olub gülməyə başladı".


"Moskovskiy komsomolets" qəzeti, 29.01.1994, "Neft sindromu" məqaləsindən :
 

"Dağlıq Qarabağdakı konflikt yaxşı planlaşdırılmış, əvvəlcədən hazırlanmış həyata keçirilməsi Ermənistanın kommunist rəhbərlərinin üzərlərinə düşən aksiyadır… "Qarabağ hərəkatı"nın erməni liderləri millətin öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini hipertrofiyaya uğradaraq elə bir həddə çatdırmışdır ki, ondan sonra separatizm başlayır".


MƏNBƏ :

1) Rus tədqiqatçısı V.L.Veliçko, "Qafqaz" əsərindən
2) Gürcü yazıçı və mütəfəkkiri İ.Çavçavadze
3) A.S.Qriboyedovun Rus imperatoruna məktubundan
4) Fransız səyyahı qraf De-Şolye
5) Fransız alimi de-Banın Eçmiədzin kilsəsinə səfəri haqqında
6) Rus diplomatı general Mayevskinin "Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından
7) Polkovnik-leytenant Qryaznovun 1915-ci ildə Ərzincandakı qırğınlar haqqında raportundan
8) Rus ordusunun generalı L.Odişelidzenin 1915-ci il tarixli məlumatından
9) Rus diplomatı general Mayevskinin "Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından
10) Samuel A.Uims, "Ermənistan terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri", Ermənlərin böyük fırıldaq seriyaları, I cild
11) Xocalı qırğınının şahidi, fransız jurnalisti Jan İv Yunet
12) "Moskovskiy komsomolets" qəzeti, 29.01.1994, "Neft sindromu" məqaləsindən
13) Rus tədqiqatçısı V. L. Veliçko, Rus işi və tayfalararası məsələlər. Publisistik əsərlərin tam külliyatı, 1-ci cild, SPB., 1904.
14) N.İ.Şavrov. "Zaqafqaziyada rus işinə yeni təhlükə: Muğanın yaddellilərə satışının gözlənilməsi". SPB. 1911, səh. 59-61.
15) P.Kerop Patkanov, Van yazıları və onların Ön Asiyanın tarixi üçün əhəmiyyəti, SPB. 1981, səh. 36-37, Maqdı Neymanın "Ermənistan" kitabından götürülümüşdür. SPB, 1899.
16) Strabon, VI, XI
17) V. Veliçko - Qafqaz, Bakı, 1994, səh 168.
18) V. Veliçko - Qafqaz, Bakı, 1994.
19) İ. Çavçavadze - Ermənilər və qan ağlayan daşlar, Tbilisi, 1894 (gürcü dilində).

 

 

 

Azərbaycan Milli Kitabxanası

www.irshadtv.com ilə
21.02.2017


 

 


Copyright © 2014 IRSHADTV.com
Müəllif hüquqları qorunur. Materialdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Material internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçid qoyulmalıdır.